Blog

4 Juny, 2020

La importància de la Intel·ligència Artificial en el retail

Intel·ligència Artificial Què és i per què és important per al retail? El terme intel·ligència artificial va ser adoptat a la dècada de 1950, però s’ha tornat més popular avui dia gràcies a l’increment en els volums de dades (segur […]
21 Febrer, 2018

The 80/20 rule in a shop

About Pareto’s principle, power-law distributions and their impact in shop data analysis How do tickets in a shop distribute? Sally is the owner of a grocery store in a market place in a large Mediterranean city, where she sells fruit […]
COMENÇA